Spotkania Klubu Fireproof

Grupa Fireproof to grupa młodych i zwariowanych osób działająca na Bożą chwałę przy Kościele Ewangelicznych Chrześcijan „Woda Życia”. Spotykamy się w każdą sobotę o 16,30, ale to nie wszystko. Robimy wiele rzeczy, które robią młodzi ludzie. Gramy w siatkówkę, piłkę nożną, frisbee oraz różne zwariowane gry. Oglądamy filmy i dyskutujemy na różne tematy. Śpiewamy i rozmawiamy o Jezusie i Jego Słowie. Czasem wypadamy gdzieś poza miasto na przykład na chrześcijański obóz, zimowisko lub konferencje. Robimy wspólne ogniska i odwiedzamy znajomych z innych miast.

Oprócz tego stawiamy na codzienną relację z Bogiem, jak z przyjacielem, przez czytanie Słowa Bożego, modlitwę, rozmyślanie o Nim, służbę w domu, w szkole, w zborze, dzielenie się ewangelią z innymi.

Dlaczego „Fireproof”? Fireproof znaczy ognioodporni. Podłożem jest historia Daniela i jego towarzyszy „Szadrach, Meszach i Abed-Nego wyszli ze środka ognia. I zgromadzili się satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy i doradcy króla, i widzieli, że ogień nie ogarnął ciał tych mężów i włos ich głowy nie był spalony” więcej czytaj w księdze Daniela rozdział 3. Powierzając swoje życie Chrystusowi stajemy się ognioodporni, uwolnieni od piekła, z niewoli grzechu. Stajemy się wolni w Chrystusie.